اینورتر درایو

 • اینورتر درایوهایLG کره و زیمنس آلمان
 • حجم کوچک با کارایی بسیار بالا
  • جهت راه اندازی نرم موتور
  • دارای فیلترهای حذف نویز
   • کارایی بسیار ساده و قابلیت های فنی جهت کنترل موتور
   • دارای واسط ارتباطی Modbud
    • امکان تغییر دور به صورت مختلف بدون آسیب به موتور

اینورتر درایو

اینورتر درایو

اینورتر درایو

اینورتر درایو

اینورتر درایو