بافت سیم بکسل چگونه صورت می گیرد؟

سیم های بکسل بر اساس جهت بافت کلاف ها نسبت به بافت نامگذاری شده اند. هنگامی که جهت قرقره از چپ به راست است، با z روی خط بکسل نشان داده می شود و به عنوان بافت راست شناخته می شود. اگر جهت حرکت سیم پیچ ها از راست به چپ پیش بینی شده باشد، این با علامت s روی خط بکسل نشان داده می شود و به آن بافت چپ می گویند. بافت سیم بکسل از ترکیب های مختلفی از سیم ها و اندازۀ آنها طراحی شده اند که بتوانند مقاومت لازم را در برابر خستگی و سایش داشته باشند. به طور کلی، اگر یک رشته دارای تعداد کمی از سیم های بزرگ باشد، مقاومت بیشتری در برابر سایش خواهد داشت ولی در عین حال نسبت به رشته ای که دارای تعداد زیادی از سیم های کوچک است، مقاومت در برابر خستگی کمتری دارد.

بافت سیم بکسل بافت سیم بکسل mgtradbafte

بافت سیم بکسل تک سایز: رشتۀ اصلی دارای سیم های هم اندازه ای است که به دور یک سیم مرکزی پیچیده شده اند.

بافت سیم بکسل تک سایز بافت سیم بکسل بافت سیم بکسل

بافت سیم بکسل تک سایز

بافت سیم بکسل Seale: در این بافت سیم های بیرونی بزرگ و سیم های داخلی کوچک به تعداد یکسان در اطراف یک هستۀ سیمی قرار گرفته اند. این نوع بافت یک مقاومت در برابر سایش بسیار عالی فراهم می کند اما دارای مقاومت در برابر خستگی کمتری است. هنگامی که از IWRC در این بافت استفاده می شود، دارای مقاومت بسیار عالی در برابر آسیب بر روی درام می شود.

بافت سیم بکسل SEAL بافت سیم بکسل بافت سیم بکسل             SEAL

بافت سیم بکسل SEAL

بافت سیم بکسل Filler: سیم های کوچک فضاهای بین سیم های بزرگ را پر می کنند. دلیل این کار ایجاد مقاومت در برابر آسیب دیدگی و بدست آوردن میزان خوبی از قدرت، انعطاف پذیری و مقاومت نسبت به سایش است.

بافت سیم بکسل Filler بافت سیم بکسل بافت سیم بکسل             Filler

بافت سیم بکسل Filler

بافت سیم بکسل وارینگتون: در این بافت سیم بکسل لایه بیرونی دارای ترتیبی از سیم های بزرگ و کوچک است که انعطاف پذیری و قدرت خوبی را تولید می کند. اما دارای مقاومت سایشی کمتری است و در برابر آسیب دیدگی ضعیف است.

بافت سیم بکسل وارینگتون بافت سیم بکسل بافت سیم بکسل

بافت سیم بکسل وارینگتون

بسیاری از سیم بکسل های متداول از ترکیبی این بافت ها استفاده می کنند.

تاب (Lay)

تاب معمولی

در این تاب سیم ها در یک جهت و رشته ها در جهت مخالف پیچیده شده اند. در این تاب، احتمال پیچ خوردگی و از هم باز شدن رشته ها بسیار کم بوده و نسبت به تاب لنگ در برابر آسیب دیدگی مقاومتر است.

تاب لنگ

در این تاب هم سیم های موجود در رشته و هم رشته های سیم بکسل هر دو در یک جهت پیچیده شده اند. این کار موجب افزایش مقاومت به سایش، انعطاف پذیری و مقاومت بیشتری در برابر خستگی نسبت به تاب معمولی بوده، اما ممکن است دچار تاب خوردگی و از هم باز شدن رشته ها شود.

تاب راست گرد

رشته ها به سمت راست در اطراف هسته پیچیده شده اند . این نوع تاب متداولترین ساختار است.

تاب چپ گرد

رشته ها به سمت چپ در اطراف هسته پیچیده شده اند. این مورد در موقعیت های خاص محدودی استفاده می شود. برای مثال کابل خط حفاری.

تاب متناوب

این نوع تاب دارای رشته های متناوب از تاب راست معمولی و تاب راست لنگ است که ترکیبی از بهترین ویژگی های تاب معمولی و لنگ برای جرثقیل بازویی یا خطوط وینچ است.