بالابر برقی سیم بکسلی

بالابرهای برقی سیم بکسلی

 • بالابرهای سیم بکسلی ساخت بلغارستان و دماگ آلمان
 • دارای ظرفیت 1 تن تا 320 تن
  • دارای مزیت های به روز رسانی شده زیر:
  • 1-بالاترین سطح ایمنی موجود در صنعت
   • 2-ایمنی کاربری
   • 3-طول عمر بالا

Electrical Wire Rope Hoist

 • 4-نگه داری آسان
 • 5-کلید قطع کن اضافه بار و حد بالا و پایین
  • 6-هزینه پایین سرویس
  • 7-قابلیت استفاده در شریط محیطی و مناطق آب و هوایی گوناگون
   • 8-سیستم حفاظت گرمایی موتور و خنک کنندگی، به همراه ترمز مکانیکی گیربکس

بالابرهای برقی سیم بکسلی

بالابرهای برقی سیم بکسلی

جدول جزییات بالابرهای برقی سیم بکسلی

 • دارای طراحی جدید و ساختار متفاوت جهت استفاده خارجی
 • دارای استاندارد های بین المللی
  • دارای حالت ترکیبی جهت عملکردهای مختلف
  • دارای شفت بلند مخصوص گیربکس
   • دقت بسیار بالا و محدود کننده های مکانیکی ویژه
   • کبفیت بالا در سیستم کنترل و کمترین نقص عملکرد

جدول جزییات بالابرهای برقی سیم بکسلی

جدول جزییات بالابرهای برقی سیم بکسلی