خدمات پس از فروش بازرگانی محمود قراچورلو

مسلما خدمات پس از فروش یکی از مهمترین پایه های بازرگانی محمود قراچورلو می باشد. با توجه به حساسیت محصولات و خدمات این بازرگانی خدمات پس از فروش این بازرگانی واحدی جداگانه مستقر در محل دفتر این بازرگانی دارد.

تمام جرثقیل های نصب شده توسط این بازرگانی، با توجه به نوع قرار داد بین بازرگانی و مشتریان محترم در صورتی که پشتیبانی را شامل شود به صورت