زنجیر الواتور(Chain)

  • زنجیرهای ضد سایش جهت استفاده در کارخانجات سیمان، گچ و آسفالت و سیستم های نقاله

زنجیر الواتور

راهنمای جدول جزییات زنجیر الواتور

جدول جزییات زنجیر الواتور


کرپی زنجیر الواتور

  • list item 1
  • list item 2

کرپی زنجیر الواتور

راهنمای جدول جزییات کرپی زنجیر الواتور

جدول جزییات کرپی زنجیر الواتور

جدول جزییات کرپی زنجیر الواتور

جدول جزییات کرپی زنجیر الواتور