شگل‌های پین دار(Round Pin Shackles)

  • دارای ظرفیت 1/2تن تا 70تن
  • دارای طرح فورج و گرما دیده شده با پین آلیاژی
    • نمایش بار مجاز کاری بر روی بدنه
    • دارای گالوانیزه گرم و عمیق یا رنگ شدگی جهت جلوگیری از خوردگی
      • طراحی بر اساس استانداردهای ABS,DNV

راهنمای جدول جزییات شگل‌های G213- S-212

شگل پین دار مدل: G-213 S-213


جدول جزییات شگل‌های G213- S-212


راهنمای جدول جزییات شگل پین دار مدل: G-215 S-215

شگل پین دار مدل:G-215 S-215


جدول جزییات شگل G-215 S-215

شگل های پین دار

جهت سفارش و دریافت اطلاعات بیشتر به برگه ثبت سفارش و یا برگه تماس با ما مراجعه فرمایید.