شگل های پین پیچی(Screw Pin Shackles)

  • دارای ظرفیت 1/2 تن تا 55 تن
  • دارای طراحی فورج و گرما دیده شده با پین آلیاژی
    • نمایش بار مجاز کاری بروی بدنه
    • دارای گالوانیزه گرم و عمیق یا رنگ شدگی چهت جلوگیری از خوردگی
      • طراحی بر اساس استاندارد ABD,DNV

شگل پین پیچی مدل:G-210 S-210

راهنمای جدول جزییات شگل پین پیچی مدل: G-210 S-210


جدول جزییات شگل پین پیچی مدل: G-210 S-210


شگل پین پیچی مدل: G-210 S-210

راهنمای جدول جزییات شگل پین پیچی مدل: G-210 S-210


جدول جزییات شگل پین پیچی مدل: G-210 S-210

شگل های پین پیچی

جهت سفارش و دریافت اطلاعات بیشتر به برگه ثبت سفارش و یا برگه تماس با ما مراجعه فرمایید.