طناب های ابریشمی پلی پروپیلن

طناب‌های ابریشمی پلی پروپیلن(Poly Propylene Ropes)

 • وزن کمتر در مقایسه با سایر نخ‌ها
 • مقاومت بیشتر در مقابل اشعه فرابنفش
  • عدم صدمه و آسیب به موجودات زنده
  • عدم ایجاد اختلال در کار گره زنی
   • مطلقا کش نمی آید
   • عدم جذب آب یا رطوبت
    • مقاوم در برابر اسید و قلیا و غیر قابل اشتعال
    • ضریب استحکام بالا در مقابل پارگی

جدول طناب‌های ابریشمی پلی پروپلین

جدول طناب‌های ابریشمی پلی پروپلین