موتور گیربکس

 • موتور گیربکس های جرثقیلی و صنعتی
 • انواع گیربکس های شفت مستقیم، شفت بغل
  • هالو شفت و فلنچ دار، دو سر شفت
  • دارای دورهای متغییر و ثابت
   • در قدرت های 0.22 کیلو وات تا 37 کیلو وات
   • دارای سیستم های AC,DC,Slipring
    • در کلاس های محافظتی متفاوت

موتور گیربکس

موتور گیربکس

موتور گیربکس

موتور گیربکس