هوک های ستونی (سرخام)

هوک‌های ستونی(سر خام)

  • دارای ظرفیت 3/4 تن تا 300 تن
  • دارای طراحی فورج و گرمادیده بصورت کربن استیل، فولادی آلیاژ و برنز
    • دارای گالوانیزه گرم و عمیق یا رنگ شدگی جهت جلوگیری از خوردگی
    • طراحی بر اساس استانداردهای ABS

هوک ستونی(سرخام)

جدول جزییات هوک های ستونی(سرخام)