هوک های چشمی (S)

  • دارای ظرفیت 1 تن تا 150 تن
  • دارای طراحی فورج و گرمادیده بصورت کربن استیل، فولادی آلیاژی
    • دارای گالوانیزه گرم و عمیق یا رنگ شدگی جهت جلوگیری از خوردگی
    • طراحی بر اساس استانداردهای ABSوASME
      • دارای ضریب طراحی 5:1 برای کربن استیل و 1:4 برای فولادی آلیاژی

هوک چشمی

جدول جزییات هوک های چشمی